خوب بودن سهل ترين کارست .

 

اين سروده ی زيبا رو از اين وبلاگ براتون انتخاب کردم و نوشتم .

 اميدوارم خوشتون بياد .

زندگی گرمی دلهای به هم پيوسته است...

 من، نميدانم
- وهمين درد مرا سخت می آزارد -
که چرا انسان،
اين دانا ، اين پيغمبر
در تکاپوهايش،
- چيزی از معجزه آن سوتر -
ره نبرده ست به اعجاز محبت،
چه دليلی دارد؟

***
چه دليلی دارد
که هنوز
مهربانی را نشناخته است.
ونمی داند در يک لبخند،
چه شگفتی هايی پنهان است.

***
من بر آنم که درين دنيا،
خوب بودن - به خدا - سهل ترين کارست !
ونمی دانم،
که چرا انسان،
تا اين حد با خوبی بيگانه ست.
وهمين درد مرا سخت می آزارد!

به اميد روزی که همگی خوب بودن را تجربه کرده باشيم .

/ 0 نظر / 14 بازدید