ليلی - مجنون - عشق - آب طلا ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب زير را از وبلاگ عزيزی براتان نوشته ام که با مهر و محبت شما حتما در اين راهی که انتخاب کرده موفق خواهد شد . پس لطف و عنايتتان را از او دريغ مداريد و به کلبه ی زيبايش سری بزنيد .

روزگاری نام ليلی و عشق مجنون را با آب طلا می نوشتند و بر رواق مقدس ترين خانه ها می آويختند ولی اکنون چه بی معنا شد اين عشق .

چقدر دوست دارم حرفای دلم و پای اين مطلب بنويسم ، اما ............. .

يعنی ميشه ما هم يه روز عشق عاشقان واقعی رو درک کنيم  .

منصور حلاج بعد از ماليدن خون دستهای قطع شده اش بر سردار اين چنين گفت:

رکعتان فی العشق ، لا يصح وضوءهما الا باالدم.

عشق دو رکعت است که وضويش جز با خون صحيح نيست .

و من با الهام از اين کلام زيبا اين دو بيت رو تقديم همه ی شما خوبا ميکنم .

در ره وصل و لقا با لاله خو بايد گرفت

چون نماز عشق را با خون وضو بايد گرفت .

**************************************************

آرزويی جز سلامتی برای شما عزيزان ندارم .

/ 0 نظر / 11 بازدید