خدا با ما که دلتنگيم، سر سنگين نخواهد شد .

دعای فراوانتان را پيشاپيش کارهايم قرار ميدهم .
باشد که از لطف و عنايت شما خوبان هم بی فيض نباشم .
p06.jpg
و این شعر زيبا از سروده های استاد گرانقدر عليرضا قزوه می باشد .
باشد که خوشه چین شایسته ای از این خوان کرم باشیم .

انتظار

دلا تا باغ سنگی، در تو فروردين نخواهد شد
به روز مرگ شعرت سوره ياسين نخواهد شد

فريبت می دهند اين فصل ها تقويم ها، گل ها
از اسفند شما پيداست فروردين نخواهد شد

مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشيم
وگرنه صد دعا زين دست ، يک نفرين نخواهد شد

مترسانيدمان از مرگ، ما پيغمبر مرگيم
خدا با ما که دلتنگيم، سر سنگين نخواهد شد

به مشتاقان آن شمشير سرخ شعله ور در باد
بگو تا انتظار اين است، اسبی زين نخواهد شد!


******************************************

/ 0 نظر / 10 بازدید