اختتاميه کلاسهای کانون آفاق ايران


ايران ـ تهران ـ کانون آفاق ايران

استاد : دکتر حبيب نبوی
( دکترای ادبيات و استاد دانشگاههای تهران و شهيد بهشتی )


موضوع کلاسها : شرح و تفسير مثنوی ـ شرح ديوان کبير ـ شرح غزليات حافظ ـ قرآن پژوهی و ..........

مکان تشکيل کلاسها : فرهنگسراهای مدرسه ( انديشه ) ، بانو ( سرو ) ، دانشجو ( شفق ) ، منازل اعضاء و ........ .

اعضاء کلاس : فرقی نميکنه ؛ از زن و مرد گرفته تا پير و جوون .


********************************

و اما اختتاميه کلاسهای سال ۸۱زمان : سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۱ ـ ساعت ۱۵
مکان : خ وليعصر ـ جنب پارک ساعی ـ فرهنگسرای بانو ( سرو )


*****************************

مقدمتان در اين محفل صميمی گلباران باد .

**********************
مطمئن هستم که اگر بيائيد ، از اعضای خوب اين کلاسها در سال ۸۲ خواهيد بود و اميدوارتر اينکه از اين جلسات در جهت بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات فرهنگی ـ اجتماعی خود نهايت بهره را خواهيد برد .

منتظر قدوم مهربانتان ميمانيم .

با سپاس فراوان . ( هاشم ورزی )

/ 0 نظر / 7 بازدید