اوست کس بی کسان

سلام و درود بر افسانه سرایان کوی عشق باد .

اثر زیبای خوشنویسی از استاد کرمعلی شیرازی

p01.jpg

متن زير برگرفته از وبلاگ دوست عزيز رازدار
برداشتی از کتاب هبوط شريعتی .

مرا کسی نساخت خدا ساخت،
نه آنچنان که کسی می خواست،
که من کسی نداشتم،
کسم خدا بود، کس بی کسان.
او بود که مرا می ساخت آنچنان که خودش خواست،
نه از من پرسيد و نه از آن من ديگرم.
من يک گل بی صاحب بودم، مرا از روح خود در آن دميد
و بر روی خاک و در زير آفتاب ، تنها رهايم کرد
و مرا به خودم واگذاشت.
23.gif

دعام کردين کردين ، اگه نکردين
اشکالی نداره . در عوض من همتونو دعا ميکنم .

/ 0 نظر / 26 بازدید