مسافر الهی

 

مسافر الهی

 

انسانها چون پرندگان مهاجر ، مسافرند و در سفر .

هدف اين سفر ، ژيوستن به او ، وصول به هستی لايتناهی و رسيدن به سرچشمه ی خوبی و زندگی است . برای پيمودن اين مسير و عبور از جهان های پيش رو ، می بايست مانند يک مسافر واقعی عمل کنيم .

« هويت مسافر » خود را دريابيد که اين اولين گام سفر است و سپس در آن استقرار يابيد .

آماده ی سفر باشيد ، اجتناب ناپذير است . چون هم اکنون نيز در سفريد .

توفيق خداوند بزرگ ، همراهتان باد .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید