تنها نام توست که می ماند


flower042.jpg
مردم همه
............تو را به خدا
..........................سوگند می دهند

اما برای من
...............تو آن هميشه اي
.......................................که خدا را به تو
..........................................................سوگند می دهم !


شعر از آقای قيصر امين پور

گل سرخ

در شعر من استعاره يعني گل سرخ
يك شاخه پر از ستاره يعني گل سرخ

در دايره المعارف سينه من
يك دل دل پاره پاره يعني گل سرخشعر از آقای سعيدی راد

flower034.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید