شرمندهء شرمنده

دعا کنيد بعد از سرو سامان گرفتن اوضاع و احوالم بازهم براتون بنويسم .


شدیدا نیاز به دعای خیرتون دارم . بزرگواری کنید و دعام کنید .


چه شود به چهره ی زرد من ، نظری زبرای خدا کنی
که اگر کنی همه درد من ، به یکی نظاره دوا کنیخداوند يار و نگهدار خوبانی چون شما باد .

/ 0 نظر / 9 بازدید