عشق يعنی ... .

 

عشق يعنی وقف کردن بی چشمداشت خويش .

عشق يعنی خود را تماما بخشيدن به اين اميد که عشق ما

 در معشوق عشق بيافريند .

عشق کامل عشقی است که هرآنچه که دارد مي بخشد

و چيزی در مقابل طلب نمی کند . مسلما اين عشق با مسرت آنچه را

به او ارزانی می شود می گيرد . هر چه بيشتر بهتر .

 اما هرگز تقاضای گرفتن آنرا نمی کند .

زيرا اگر انتظاری نداشته باشی و چيزی نخواهی هرگز فريب نمی خوری

و مايوس نمی گردی . تنها زمانيکه عشق طلبکار می شود

درد از راه می رسد . ......

و کم هستند کسانی که بی پاداش عشق ورزند ...........          

  اريک فروم

 

 

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
                            
طلب مهر ز هر بی سر و پایی نکنیم
 
مهربانی صفت بارز عشاق خداست
               
 یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.
 
 
 
 
/ 0 نظر / 16 بازدید