با زائرين کوی دوست (۱)

« يا من فضله عميم »

تقديم به آنانکه با دلی شوريده امید لقای يار در سر دارندهر جا که شدم ، کعبه و بتخانه تو بودی.... هر در که زدم ، صاحب کاشانه تو بودی
در مجلس اهل دل و در محفل زهاد...........ذوق سخن و گرمي افسانه تو بودی
غوغای خرد در سر سرگشته تو کردی ......سودای جنون ، در دل ديوانه تو بودی
از هر قدمی باده مستانه تو دادی .............در هر صدفی ، گوهر يکدانه تو بودی
در مسجد زاهد ، سخن زهد تو گفتی..........در دير مغان ، نعره مستانه تو بودی
تا در دل افکار ، نظر کرد سحابی .........پنهان شده چون گنج ، به ويرانه تو بودی


« سحابی استر آبادی »« اللهم ارزقنا زيارت علی ابن موسی الرضا »امام رضا (ع)

عبادت و بندگی خداوند به زياد نماز خواندن و زياد روزه گرفتن نيست . عبادت ، تفکر در کار خداوند عزيز است .

/ 0 نظر / 11 بازدید