آخر ادب

« يا سيدالسادات »

از خدا جوييم توفيق ادب ...............بی ادب محروم شد از لطف رب


و اين ادب است که اقتضا مي کند تا از دوستان زير بخاطر وبلاگهای زيبا و متينشان تشکر و قدردانی کنم .

کيميا - پوريا - پروا - دختر فاطمه خانم - تنها ئی های پريا - هجرت - الهه ناز - دايره خيال - نصرالله سکرتر - ناگفته های زينب - حرفهایم با خدا - بچه مثبت - دوره گرد و بقیه دوستان خوش ذوق و با سلیقهدست حق يارتان ، علی پشتيبانتان و فاطمه زهراء شافعتان

/ 0 نظر / 11 بازدید