و اما عشق ...

« يا سيد السادات »

و اما عشق .....


وادی عشق بسی دور و دراز است ولی..طی شود جاده صد ساله به آهی گاهیعشق محدود تنها به تصاحب معشوق می انديشد و عشق بی انتها ، فقط خود را طلب می کند .
عشق تنها گلی است که بی نياز از فصول می رويد و غنچه می دهد .


( جبران خليل جبران )

/ 0 نظر / 9 بازدید