عشق و عشق و عشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنگاه كه آدم و حوا از بهشت به زمين فرستاده شدند,

حوا موهاي خود را كه در بهشت شانه كرده و بسته بود ، بازكرد.

همانطور كه باد بر موهاي او مي وزيد , هواي معطر بهشت را

كه در ميان موهاي او باقي مانده به اين سو و آنسوي عالم مي بُرد

 و گل ها و گياهان را خوشبو مي كرد و آهوي مشك از آن

گياهان خورد و نافه اش مشكين شد.  و آنگونه بودكه بر اريكه

اين گرد كوچك خاكي و سبز

 شكلي از موجهاي مواج انرژي بهشتي از

 سرسراي عالم ملائك و بركات فيض عظيم حق تعالي ، در

تلاطمي از مستي به نام و قرعه انسان دست برانداخت ونامی

 از جنس وامانده هاي روح پاك خالق هستي در عطري و لوايي

از بهشت در زمين به نام و طعم عشق را شكل داد .      

                       برگرفته از سايت آوای آرام  نوشته زهره بندی

و اما عشق چيست ؟؟؟

 شخصي به همسرش مي گويد : من عاشق تو هستم

و بدون تو نمي توانم زندگي كنم .

اين عشق نيست ، گرسنگي است . شما نمي توانيد

 در آن واحد هم كسي را دوست بداريد وهم بي تابانه نيازمندش باشيد .

عاشق واقعي كسي است كه معشوق خود را

آزاد مي گذارد تا خودش باشد .در عشق اجباري نيست .

عشق يعني امكان انتخاب به معشوق دادن .

پس دوستان ! براي آنكه كسي يا چيزي را به دست بياوريد،

رهايش كنيد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید