مبارک

************************

سلام و درود فراوان بر شما خوبان .

ايام خوش و فرخنده بر شما مبارکباد .

************************

کسي معني عشق را فهميده باشد  
         
                                  كه اعجاز ِ چشم تو را ديده باشد


بهار نگاهت چو رنگين کمانيست   
 
                                                     که گل بر سر شهر باريده باشد

و يا کوچه باغي ست خلوت که در آن 
       
                                           نسيم دو لبخند پيچيده باشد

شبي نيست کز روزن مات رويا   
   
                                                     نگاهم برويت نلغزيده باشد

ترا از صميم دلم دوست دارم    
   
                                            کس از اين صميمانه تر ديده باشد؟

گلي نيست اين دل که چون هرزه رويان   
  
                                         به آهنگ هر باد رقصيده باشد
 
            

 

/ 0 نظر / 13 بازدید