چه خوب است اينگونه باشيم...

« یا لطیف »


تقدیم به همه آنانی که میخواهند امیدوار باشند اما نمی دانند چگونه .


رود ، راه خود را به سوی دریا ادامه میدهد ، چه با چرخ آسیاب در هم شکند و چه در هم نشکند .

« جبران خلیل جبران »


ما که نمیتوانیم حضرت علی باشیم ، لااقل بیائیم از رود یاد بگیریم .

/ 0 نظر / 13 بازدید